نیایش

  • زینب اگر نبود اثر کربلا نبود / شیرازه‌ای برای کتاب خدا نبود / زینب اگر نبود علم حق بپا نبود / این خیمه‌ها و پرچم و رخت عزا نبود / یک یا حسین بر لب ما و شما نبود / در کار عشق گرمی بازار زینب است/.

یادداشت

گفتگو

اخبار برگزیده

صفحه‌ها

سخن روز: شهیدی که باید او را از آثارش شناخت و در زمان تعریفش کرد

پیوندهای تصویری